logo
header

Obchodné podmienky

Ako nakupovať

Vážení zákazníci, nakupovanie v Internetovom obchode www.medprevas.sk je veľmi jednoduché a pohodlné.
Hlavný prístup k produktom je v položke E-shop, ktorý ponúka možnosť zobraziť produkty podľa kategórie.  Kliknite na odkazy požadovaného produktu, alebo používajte vyhľadávač, kde  ľahko nájdete žiadaný produkt.

Ak ste našli požadovaný produkt  a chcete ho objednať, kliknite na tlačidlo "do košíka". Položka sa presunie na tak-zvané "Košík ".

Informácia o nákupe je zobrazená v pravej časti záhlavia stránky. Pred prvým nákupom si pozorne prečítajte záručné podmienky , ako aj postup nakupovania a prípadné sťažnosti. Ukončením a zaslaním objednávky súhlasíte so všetkými spomenutými podmienkami platnými pre nakupovanie v našom E-shope.

Odporúčame pred každým nákupom sa zaregistrovať a následne prihlásiť  - prejdete tak prípadnej strate vašich údajov pri prípadnom reštarte prehliadača. Ako prihlásený užívateľ, môžete tiež využiť ďalšie služby a informácie v našom internetovom obchode. Všetky objednávky sú záväzné. Môžete zrušiť svoju objednávku e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  alebo telefonicky na telefónne číslo + 421 907680011 nie najneskôr do 3 hodín od odoslania objednávky.

Preto, prosím, pozorne si skontrolujte správnosť všetkých informácií . Po objednávke je zaslané potvrdenie objednávky okamžite na vašu  e-mailovú adresu. Objednávky môžete tiež overiť telefonicky na telefonnom čísle : +421 (0) 907680011 .

Obchodné podmienky

Vážený zákazníci , poklial nakupujete v našom internetovom obchode, zoznámte sa s našim nákupným poriadko

Úvodné ustanovenie

1. Tieto podmienky platia pre nákup v internetovom obchode med pre vás.sk, nasledujúce podmienky bliššie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Každá objednávka podaná prostredníctvom internetového obchodu Med pre Vás je záväzná. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku potvrdenia prevzatia objednávky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom  formuláre . Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári . Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

2. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky, v rámci internetového obchodu Med pre Vás kupujúci dáva súhlas k zhromažďovaniu a archivácii osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 108/2000 Z.z. je Prevádzkovateľ povinný: vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník.

Za náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým Zákazník urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie Zákazníka na internetovú stránku Prevádzkovateľa, počas ktorej Zákazník vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru. Tento nárok vzniká iba vtedy, ak Zákazník okrem povinných náležitostí zároveň predloží Prevádzkovateľovi písomné doklady preukazujúce vynaložené náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Zákazník má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Toto platí len v prípade oblečenia.

V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy a doručí Prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v originálne zapečatenom (nerozbalenom) pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Prevádzkovateľ Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený Zákazníkom alebo poštovým peňažným poukazom typu U (PPP-U) na určenú adresu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuhradiť položku Poštovné z objednávky, ktoré bolo vynaložené a uhradené Prevádzkovateľom na zaslanie zásielky Zákazníkovi.

V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy a doručí Prevádzkovateľovi tovar, ktorý je používaný a je poškodený alebo neúplný, vráti Prevádzkovateľ Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený Zákazníkom alebo poštovým peňažným poukazom typu U (PPP-U) na určenú adresu.

V prípade, že Zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Zákazníkovi.

Platové podmienky - Spôsob úhrady

1. Dobierkou - pri prevzatí tovaru

2. Hotovostná platba - pri osobnom odbere

3. Platba vopred - prevodom na účet xxxxxxxxx/xxxx. Variabilné číslo uvádzajte číslo objednávky ( tovar bude odoslaný až po pripísaní platby na náš účet )

Dodacie podmienky

Tovar je možné poslať na dobierku , poprípade osobne vyzdvihnúť u predávajúceho . Pri osobnom vyzdvihnutí prosím počkajte až budete telefonicky vyzvaný .

Dodanie objednaného tovaru  bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v 30 dňovej lehote (zvyčajne 2 až 5 pracovných dní) na území Slovenskej republiky. Táto dodacia lehota platí iba pri platbách na dobierku.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, prípadne návod na používanie výrobku, záručný list a písomné informácie podľa § 10 od. 3 a ods. 4 zákona 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Doprava

Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu dopravy a podľa hmotnosti a rozmerov objednaného tovaru. Cena dopravy nie je súčasťou potvrdenia objednávky.

Tovar zasielame Slovenskou poštou , prípadne XXX po celej Slovenskej republike.

Reklamácie a záruka

Vážený zákazníci prípadne reklamácie sa riešia telefonicky na čísle : +421 (0) 907680011 , alebo e mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  . 

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Na dodaný tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa vzťahuje na poruchy, ktoré v priebehu 24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitého materiálu.

Postup pri reklamácii:

 1. infotmujte nás o prípadnej reklamácii ( opis reklamácie) telefonikcky alebo e-mailom
 2. tovar vhodne a šetrne zabalte ( aby nedošlo k prípadnému možnému ďaľšiemu poškodeniu , alebo znehodnoteniu) 
 3. tovar nám zašlite formou doporučeného balíka na našu adresu
 4. do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu ( prípadne vyplnte reklamačný formulár )
 5. priložte k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí tovaru v našom internetovom obchode medprevas.sk ( a všetky nepoškodené dokumenty , ktoré ste s tovarom obdržali).

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme ihneď  kontaktovať telefonicky, alebo e mailom.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty). Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani prípadné poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky pri preprave nezodpovedáme.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane Zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a reklamačného protokolu.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

 • výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný (užívaný) v rozpore s návodom na obsluhu
 • bolo poškodené výrobné číslo alebo záručná plomba prístroja
 • porucha vznikla neprípustným zásahom do výrobku /zásahom a úpravou neautorizovaným servisom/
 • výrobok bol mechanicky poškodený /pri doprave alebo páde/
 • výrobok bol používaný na iné účely ako je určené
 • výrobok bol nadmerne preťažený
 • ak sa jedná o bežnú údržbu výrobku /napr. premazanie, vyčistenie stroja,..../

Upozornenie : Ak je tovar viditeľne poškodený , tak ho nepreberajte a čo najskôr ( najlepšie ihneď ) nás informujte telefonicky , alebo e-mailom.

Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: obchodný názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe  a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel. 

Ochrana osobných údajov sa riadi podľa zákona o ochrane osobných údajov :

Zákon č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z.

Ceny sú uvedené v eurách. Cena v slovenských korunách je len informatívna, prepočítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk = 1 €. Uvedené ceny za tovar sú konečné, vrátane DPH.  K cene za tovar bude prirátaná aj cena za poštové služby.